Senica - kríž (1923) na cintoríne

Mladší ústredný kríž na cintoríne bol postavený v roku 1923 v jeho katolíckej časti. Bol pendantom k staršiemu ústrednému krížu z roku 1906 v evanjelickej časti cintorína. Svedčí o tom rovnaký charakter nápisu, ktorým je biblický citát so sprievodným letopočtom. V roku 2016 kríž premiestnili na nové miesto rozšíreného cintorína. Kríž a novú časť cintorína požehnali 31. októbra 2016 kňazi katolíckej aj evanjelickej cirkvi.

 

Otče, do rúk tvojich

porúčam ducha svojho!

            Lukáš, 23. 46.

 

1923

Kamerové systémy