Na križovatke v Kunove je v kovanej ohrádke kamenný kríž, na ktorom dnes chýba nápisová tabuľka. Na kríži je tabuľka z čierneho skla s výjavom Krista nesúceho kríž. Podľa V. Jamárika nad hrobom vojakov Františka II. Rákociho pod vinohradmi bol postavený kríž, ktorý pôvodne býval drevený, ale v roku 1920 Kunovčania na jeho mieste postavili kamenný kríž. Kuruckí vojaci padli v boji pri Senici 13. decembra 1703 a tak asi z tej doby mohol byť prvý kríž postavený na tomto mieste.

 

Vladimír Jamárik: Kunov - 555 rokov, Senica 2007, str. 15;
Vladimír Jamárik, Miroslav Minďaš: Z dejín bývalých obcí Čáčov, Kunov a Sotina, in: Senica - dejiny mesta, Senica 1996, str. 72

Kamerové systémy