Senica - kríž (1920) v Kunove

Na križovatke v Kunove je v kovanej ohrádke kamenný kríž, na ktorom dnes chýba nápisová tabuľka. Na kríži je tabuľka z čierneho skla s výjavom Krista nesúceho kríž. Podľa V. Jamárika nad hrobom vojakov Františka II. Rákociho pod vinohradmi bol postavený kríž, ktorý pôvodne býval drevený, ale v roku 1920 Kunovčania na jeho mieste postavili kamenný kríž. Kuruckí vojaci padli v boji pri Senici 13. decembra 1703 a tak asi z tej doby mohol byť prvý kríž postavený na tomto mieste.

 

Vladimír Jamárik: Kunov - 555 rokov, Senica 2007, str. 15;
Vladimír Jamárik, Miroslav Minďaš: Z dejín bývalých obcí Čáčov, Kunov a Sotina, in: Senica - dejiny mesta, Senica 1996, str. 72

Židovský cintorín (novší), Senica
Židovský cintorín (starší), Senica
Senica - kaplnka so soškou Dobrého pastiera
Kunov - zvonica
Čáčov - kríž (1906) v chotári
Senica - Kalvária (1877)
Senica - sv. Ján Nepomucký na Hurbanovej ulici
Senica - sv. Ján Nepomucký pri kostole
Senica - sv. Florián
Senica - Immaculata
Senica - drevený kríž na sotinskom cintoríne
Senica - kríž na cintoríne v Kunove
Senica - kríž (1923) na cintoríne
Senica - kríž (1914) v meste
Senica - kríž (1906) na cintoríne
Senica - kríž (1864) za mestom
Senica - kríž (1864) v meste
Senica - kríž (1816) v chotári
Senica - kríž (1802) na sotinskom cintoríne
Čáčov - kríž pred cintorínom
Čáčov - kríž (1912) pri kostole
Čáčov - kríž (1855) na cintoríne
Čáčov - kríž (1786) na kraji obce
Kamerové systémy