Senica - kríž (1906) na cintoríne

Posviacka evanjelickej časti cintorína v Senici sa konala 7. októbra 1906 na pozemku, ktorý si od rímskokatolíckej fary odkúpili evanjelici a na ktorom si zároveň postavili žulový kríž. V roku 2007 dalo mesto Senica kríž obnoviť nákladom sto tisíc korún.

 

Já jsem vzkří-

šení i život;

kdož věří ve

mne, byť pak

i umřel, živ bude.

 

Jan. II, 25.

 

Martin Braxatoris: Historia cirkve evanjelickej a. v. senickej, Myjava 1922, str. 125 (pozn.: Martin Braxatoris Sládkovičov bol v dobe otvorenia cintorína v meste evanjelickým farárom a neskôr bol v popredí pred krížom aj pochovaný.);
Oľga Zlochová: Obnovený kríž, in: Naša Senica 11/2007, str. 6

Židovský cintorín (novší), Senica
Židovský cintorín (starší), Senica
Senica - kaplnka so soškou Dobrého pastiera
Kunov - zvonica
Čáčov - kríž (1906) v chotári
Senica - Kalvária (1877)
Senica - sv. Ján Nepomucký na Hurbanovej ulici
Senica - sv. Ján Nepomucký pri kostole
Senica - sv. Florián
Senica - Immaculata
Senica - kríž (1920) v Kunove
Senica - drevený kríž na sotinskom cintoríne
Senica - kríž na cintoríne v Kunove
Senica - kríž (1923) na cintoríne
Senica - kríž (1914) v meste
Senica - kríž (1864) za mestom
Senica - kríž (1864) v meste
Senica - kríž (1816) v chotári
Senica - kríž (1802) na sotinskom cintoríne
Čáčov - kríž pred cintorínom
Čáčov - kríž (1912) pri kostole
Čáčov - kríž (1855) na cintoríne
Čáčov - kríž (1786) na kraji obce

Kamerové systémy