Za mestom pri ceste do Rybiek v bývalom chotári Sotiny je vysoký kamenný kríž. Podľa zakladateľského nápisu, vyrytého na zadnej strane podstavca, dal kríž postaviť Pavel Svatý v roku 1864. Vytesané nápisy sú obtiažne čitateľné, preto ich záznam považujte len za prepis do viac-menej spisovnej slovenčiny.

 

NENI SPASENIA

DUŠE ANI NÁDEJE

ŽIVOTA VEČNÉHO

JEDINE V KRÍŽI

 

VYSTAVIL

NA ČESŤ

BOHA KRISTA JEŽIŠA

PAVEL SVATÝ

1864

Kamerové systémy