Senica - kríž (1864) v meste

Dnes už v meste pri hlavnej ceste, ale v dobe svojho vzniku v chotári Sotiny pri ceste do Senice, je vysoký kamenný kríž. Je na vyvýšenom mieste, vedie k nemu pár schodov, ktoré zhotovili asi spolu s krížom. Pred pylónom je zničená socha Panny Márie. Zozadu je vyrytý nápis, z ktorého je čitateľné len CRUCEM. Nižšie sa nachádza asi dvojriadkový nápis a samostatne umiestnený letopočet, ale tie sú nečitateľné. Podľa monografie Senice kríž dal postaviť v roku 1864 Martin Španka.

 

Vladimí Jamárik, Miroslav Minďaš: Z dejín bývalých obcí Čáčov, Kunov a Sotina, in: Senica, dejiny mesta, Senica 1996, str. 79

Kamerové systémy