Senica - kríž (1864) v meste

Dnes už v meste pri hlavnej ceste, ale v dobe svojho vzniku v chotári Sotiny pri ceste do Senice, je vysoký kamenný kríž. Je na vyvýšenom mieste, vedie k nemu pár schodov, ktoré zhotovili asi spolu s krížom. Pred pylónom je zničená socha Panny Márie. Zozadu je vyrytý nápis, z ktorého je čitateľné len CRUCEM. Nižšie sa nachádza asi dvojriadkový nápis a samostatne umiestnený letopočet, ale tie sú nečitateľné. Podľa monografie Senice kríž dal postaviť v roku 1864 Martin Španka.

 

Vladimí Jamárik, Miroslav Minďaš: Z dejín bývalých obcí Čáčov, Kunov a Sotina, in: Senica, dejiny mesta, Senica 1996, str. 79

Židovský cintorín (novší), Senica
Židovský cintorín (starší), Senica
Senica - kaplnka so soškou Dobrého pastiera
Kunov - zvonica
Čáčov - kríž (1906) v chotári
Senica - Kalvária (1877)
Senica - sv. Ján Nepomucký na Hurbanovej ulici
Senica - sv. Ján Nepomucký pri kostole
Senica - sv. Florián
Senica - Immaculata
Senica - kríž (1920) v Kunove
Senica - drevený kríž na sotinskom cintoríne
Senica - kríž na cintoríne v Kunove
Senica - kríž (1923) na cintoríne
Senica - kríž (1914) v meste
Senica - kríž (1906) na cintoríne
Senica - kríž (1864) za mestom
Senica - kríž (1816) v chotári
Senica - kríž (1802) na sotinskom cintoríne
Čáčov - kríž pred cintorínom
Čáčov - kríž (1912) pri kostole
Čáčov - kríž (1855) na cintoríne
Čáčov - kríž (1786) na kraji obce
Kamerové systémy