Senica - kríž (1802) na sotinskom cintoríne

Po masívnej výstavbe v Senici zostal sotinský cintorín zachovaný už len ako lapidárium. Ústredný kríž cintorína má zachovalé sochy Krista aj Panny Márie. V spodnej časti podstavca je zaznamenaný letopočet vzniku s iniciálami v tvare C 1802 K. V literatúre sa k sotinskému cintorínu vzťahuje údaj o jeho založení v roku 1863 a v nasledujúcom roku na ňom mali vztýčiť kríž. Ťažko bez dohadov zosúladiť tieto letopočty. Podľa máp je cintorín na mieste, ktoré bolo označené krížom už o storočie skôr.

Kamerové systémy