Senica - kríž (1802) na sotinskom cintoríne

Po masívnej výstavbe v Senici zostal sotinský cintorín zachovaný už len ako lapidárium. Ústredný kríž cintorína má zachovalé sochy Krista aj Panny Márie. V spodnej časti podstavca je zaznamenaný letopočet vzniku s iniciálami v tvare C 1802 K. V literatúre sa k sotinskému cintorínu vzťahuje údaj o jeho založení v roku 1863 a v nasledujúcom roku na ňom mali vztýčiť kríž. Ťažko bez dohadov zosúladiť tieto letopočty. Podľa máp je cintorín na mieste, ktoré bolo označené krížom už o storočie skôr.

Židovský cintorín (novší), Senica
Židovský cintorín (starší), Senica
Senica - kaplnka so soškou Dobrého pastiera
Kunov - zvonica
Čáčov - kríž (1906) v chotári
Senica - Kalvária (1877)
Senica - sv. Ján Nepomucký na Hurbanovej ulici
Senica - sv. Ján Nepomucký pri kostole
Senica - sv. Florián
Senica - Immaculata
Senica - kríž (1920) v Kunove
Senica - drevený kríž na sotinskom cintoríne
Senica - kríž na cintoríne v Kunove
Senica - kríž (1923) na cintoríne
Senica - kríž (1914) v meste
Senica - kríž (1906) na cintoríne
Senica - kríž (1864) za mestom
Senica - kríž (1864) v meste
Senica - kríž (1816) v chotári
Čáčov - kríž pred cintorínom
Čáčov - kríž (1912) pri kostole
Čáčov - kríž (1855) na cintoríne
Čáčov - kríž (1786) na kraji obce
Kamerové systémy