Sekule - kríž (1921) v obci

Vdova Anna Zajícová, rod. Hajdinová, dala postaviť v roku 1921 v obci kamenný kríž. Podľa vytesaného zakladateľského nápisu ho venovala pamiatke jej syna Jozefa, ktorý za nešťastných okolností na tom mieste zomrel. Š. Zajíček k udalosti uviedol, že tu bol zastrelený asi omylom Jozef Zajíc, mládenec z Moravského Svätého Jána, ktorý bol v Sekuliach na zábave. Na kríži v kovanej ohrádke bol ešte v roku 2008 medailón s fotografiou mládenca. Kríž je signovaný výrobcom v tvare DVORAK BŘECLAV.

 

Ku cti a chvále

Božej založila

tento posvätný Križ

vdova ANNA ZAIC

rod. HAJDIN

na pamiatku svojho syna

mladenca JOSEFA

ktorý od svojej matky horko oplakávaný

na tomto mieste nevinnou smrťou zomrel

R. P. 1921

 

Štefan Zajíček: Stavebné pamiatky, in: Sekule, Skalica 2002, str. 75

Sekule - kaplnka Narodenia Panny Márie
Sekule - sv. Ján Nepomucký (1797)
Sekule - lurdská jaskyňa
Sekule - Božia muka v obci
Sekule - kríž (1929) v obci
Sekule - kríž (1919) na cintoríne
Sekule - kríž (1897) pri kostole
Sekule - kríž (1846) za obcou
Sekule - kríž (1838, 1978) v chotári
Sekule - kríž (1813) v chotári
Kamerové systémy