Sekule - kríž (1897) pri kostole

K fasáde kostola v Sekuliach je pripevnený kríž z tvrdého kameňa. Priestor na stene okolo neho je upravený na spôsob slepého portálu. Podľa zakladateľského nápisu dali kríž v roku 1897 postaviť Peter Stermenský s manželkou Máriou, rod. Krajčír. Analogicky je k fasáde kostola osadený aj kríž v Moravskom Svätom Jáne, aj keď v skromnejšom prevedení.

 

K úcte božej

založili manželia

STERMENSKY

PETER a MARIA

rodená Krajčír

1897.

Kamerové systémy