Sekule - kríž (1846) za obcou

Za obcou pri ceste do Kútov je kamenný kríž z roku 1846 v pomerne rozľahlej drevenej ohrádke. Na podstavci je dnes zakladateľský nápis v tvare Založil Michal Dobša r. 1846. Nápis v pôvodnejšom znení zaznamenal Š. Zajíček v tvare Z vďaky Bohu venuje Michal Dobša s manželkou r. 1846. Vo vyrytom nápise na zadnej strane sú zaznamenané jeho posledné opravy, ktoré sa vykonali v rokoch 1955 a 1995.

 

OBNOVENÉ

URBARIARSKA

SPOLOČNOSŤ

v r. 1955

DPO SEKULE

v r. 1995

 

Štefan Zajíček: Stavebné pamiatky, in: Sekule, Skalica 2002, str. 75

Sekule - kaplnka Narodenia Panny Márie
Sekule - sv. Ján Nepomucký (1797)
Sekule - lurdská jaskyňa
Sekule - Božia muka v obci
Sekule - kríž (1929) v obci
Sekule - kríž (1921) v obci
Sekule - kríž (1919) na cintoríne
Sekule - kríž (1897) pri kostole
Sekule - kríž (1838, 1978) v chotári
Sekule - kríž (1813) v chotári
Kamerové systémy