V chotári obce pod osamelým orechom je železný kríž pravdepodobne z roku 1978. Tento letopočet bol farbou zaznačený na železnej tabuľke spolu s iniciálami zakladateľov kríža v tvare J a A M 1978. Po renovácii, ktorá sa ale najviac prejavila na vyčistení okolia kríža od náletových drevín, bol nápis na tabuľke premaľovaný v tvare J – A. M. 1978. FK – RE. 2009. Š. Zajíček uviedol, že kríž udržuje rodina Hušková a že starší kríž na jeho mieste dali postaviť v roku 1838 predkovia rodiny Markovičovcov. Podľa mapy stával na tomto mieste ešte starší kríž v 2. polovici 18. storočia. V minulosti okolo kríža viedla poľná cesta z Moravského Svätého Jána do Borského Svätého Jura.

 

Štefan Zajíček: Stavebné pamiatky, in: Sekule, Skalica 2002, str. 75

Kamerové systémy