Šaštín - železný kríž pri bazilike

Pred bazilikou je v železnej ohrádke železný kríž s lomenou strieškou a plastickým korpusom Krista. Je bez nápisov.

Kamerové systémy