Šaštín - kríž v Gazarke

Na prístupovej ceste k vodnej nádrži Gazarka je železobetónový kríž v železnej ohrádke. Zhotovil ho Ľudovít Stacha okolo roka 1962 ako kópiu (rozmermi i tvarom) dreveného kríža, ktorý stál na tomto mieste. Podobných krížov je v Šaštíne celkom päť a nahradili nimi staršie schátrané kríže. Podľa mapy stál kríž v Gazarke už v 2. polovici 19. storočia.

Pred krížom je medzi dlažobnými kockami vyznačený mramorový krížik, ktorý pripomína tragédiu z júna 1987, pri ktorej zahynuli dve deti.

 

Eduard Stacha: Päť šaštínskych krížov, in: Hlásnik 2/2012, str. 17

Kamerové systémy