Šaštín - kríž v chotári

Južne od mesta neďaleko Gazarky za železničnou traťou je železobetónový kríž v železnej ohrádke. Okolo roka 1962 ho hotovil tesár Ľudovít Stacha ako kópiu (výškou i tvarom) staršieho dreveného kríža. Rovnakých krížov zhotovil Ľ. Stacha v Šaštíne celkom päť a nahradili nimi staršie, pravdepodobne schátrané kríže. Približne v tomto mieste na poľnej ceste bol kríž zakreslený počas 3. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska. Jestvoval už v 2. polovici 19. storočia.

 

Eduard Stacha: Päť šaštínskych krížov, in: Hlásnik 2/2012, str. 17

Stráže - kaplnka sv. Alojza
Stráže - kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Šaštín - kaplnka Panny Márie (1873)
Stráže - sv. Florián (1777)
Stráže - Pieta (1736)
Šaštín - Pieta (1883)
Šaštín - sv. Róchus (1895)
Šaštín - Najsvätejšia Trojica (1820)
Šaštín - sv. Vendelín (1924)
Šaštín - sv. Florián (1906)
Šaštín - Immaculata
Židovský cintorín, Šaštín
Šaštín - kaplnka so sv. Jánom Nepomuckým
Šaštín - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Obrázok - Šaštín, pri šibenici
Stráže - Kalvária s Krížovou cestou
Obrázok - Šaštín, v lese za kaplnkou
Obrázok - Šaštín, cesta ku horárni Lásek
Obrázok - Šaštín, Gazarka, pri jazere
Obrázok - Šaštín, Gazarka, cesta do lesa
Šaštín - Kalvária s Krížovou cestou
Šaštín - železný kríž pri bazilike
Šaštín - kríž pri Zváčovom mlyne
Šaštín - kríž na cintoríne
Šaštín - kríž (1995) pri bazilike
Šaštín - kríž (1876) za mestom
Šaštín - kríž (1873) za mestom
Šaštín - kríž v Gazarke
Šaštín - kríž pri kostole
Stráže - kríž na senickej ceste
Stráže - liatinový kríž v obci
Stráže - liatinový kríž na petroveskej ceste
Stráže - drevený kríž v obci
Stráže - kríž na cintoríne
Stráže - kríž (po 1950) na petroveskej ceste
Stráže - kríž (1915) v chotári
Stráže - kríž (1910) v obci
Stráže - kríž (1879) za obcou
Stráže - kríž (1877, 1941) na petroveskej ceste
Stráže - kríž (1813) pri mlyne Bobogdány

Kamerové systémy