Šaštín - kríž pri kostole

V meste pri kostole Povýšenia svätého kríža je železobetónový kríž. Kríž zhotovil tesár Ľudovít Stacha podľa kríža stojaceho pri ľudovej škole, ktorý sa mal nahradiť. Podľa rozhodnutia vtedajšieho predsedu MNV ho však už nemohli postaviť na pôvodné miesto. Farníci mu potom našli nové miesto pri vchode kostola. Pôvodný kríž pri škole pochádzal z roku 1928, starala sa o neho obec.

Ľudovít Stacha zhotovil v uvedenom období (okolo roka 1962) celkom 5 železobetónových krížov, ktorými sa mali nahradiť staršie kríže v chotári Šaštína. Každý bol zhotovený verne podľa predchodcu, dodržali sa pôvodné rozmery kríža i tvar. Podľa toho boli všetky kríže pôvodnejšie asi drevené. Pri osádzaní nových krížov pomáhali aj ďalší občania Šaštína, predovšetkým Michal Salajka, ktorý ich na určené miesto vždy odviezol.

 

Eduard Stacha: Päť šaštínskych krížov, in: Hlásnik 2/2012, str. 17;
Štefan Ovečka: Šaštín - Stráže, Šaštín - Stráže 2018, str. 130

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Stráže - kaplnka sv. Alojza
Stráže - kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Šaštín - kaplnka Panny Márie (1873)
Stráže - sv. Florián (1777)
Stráže - Pieta (1736)
Šaštín - Pieta (1883)
Šaštín - sv. Róchus (1895)
Šaštín - Najsvätejšia Trojica (1820)
Šaštín - sv. Vendelín (1924)
Šaštín - sv. Florián (1906)
Šaštín - Immaculata
Židovský cintorín, Šaštín
Šaštín - kaplnka so sv. Jánom Nepomuckým
Šaštín - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Stráže - Kalvária s Krížovou cestou
Šaštín - Kalvária s Krížovou cestou
Šaštín - krížik pri šibenici
Šaštín - krížiky v háji za kaplnkou
Šaštín - železný kríž pri bazilike
Šaštín - kríž pri Zváčovom mlyne
Šaštín - krížik na ceste k Láseku
Šaštín - kríž na cintoríne
Šaštín - kríž (1995) pri bazilike
Šaštín - Obrázok v Gazarke pri jazere
Šaštín - kríž (1876) za mestom
Šaštín - kríž (1873) za mestom
Šaštín - Obrázok sv. Jozefa v Gazarke
Šaštín - kríž v chotári
Šaštín - kríž v Gazarke
Stráže - kríž na senickej ceste
Stráže - liatinový kríž v obci
Stráže - liatinový kríž na petroveskej ceste
Stráže - drevený kríž v obci
Stráže - kríž na cintoríne
Stráže - kríž (po 1950) na petroveskej ceste
Stráže - kríž (1915) v chotári
Stráže - kríž (1910) v obci
Stráže - kríž (1879) za obcou
Stráže - kríž (1813) pri mlyne Bobogdány
Kamerové systémy