Šaštín - kríž pri kostole

V meste pri kostole Povýšenia svätého kríža je železobetónový kríž. Kríž zhotovil tesár Ľudovít Stacha podľa kríža stojaceho pri ľudovej škole, ktorý sa mal nahradiť. Podľa rozhodnutia vtedajšieho predsedu MNV ho však už nemohli postaviť na pôvodné miesto. Farníci mu potom našli nové miesto pri vchode kostola. Pôvodný kríž pri škole pochádzal z roku 1928, starala sa o neho obec.

Ľudovít Stacha zhotovil v uvedenom období (okolo roka 1962) celkom 5 železobetónových krížov, ktorými sa mali nahradiť staršie kríže v chotári Šaštína. Každý bol zhotovený verne podľa predchodcu, dodržali sa pôvodné rozmery kríža i tvar. Podľa toho boli všetky kríže pôvodnejšie asi drevené. Pri osádzaní nových krížov pomáhali aj ďalší občania Šaštína, predovšetkým Michal Salajka, ktorý ich na určené miesto vždy odviezol.

 

Eduard Stacha: Päť šaštínskych krížov, in: Hlásnik 2/2012, str. 17;
Štefan Ovečka: Šaštín - Stráže, Šaštín - Stráže 2018, str. 130

Kamerové systémy