Na šaštínskom cintoríne je ústredný kríž  v granitovej úprave bez datujúcich nápisov. Je na ňom kamenná nápisová tabuľa, asi novšieho dáta než samotný kríž. Podľa tvaru kubusu so špecificky lomenou rímsou, podobnej krížu gajarského cintorína, by sme ho mohli datovať k roku 1930.

 

TENTO KRÍŽ
BOL POSTAVENÝ
NA ČESŤ
A SLÁVU
BOŽIU

Kamerové systémy