Šaštín - kríž (1995) pri bazilike

Drevený kríž pred bazilikou zhotovili pôvodne ako súčasť kulís, ktoré vybudovali na lúke pri Šaštíne pri návšteve pápeža Jána Pavla II. Svätý otec odslúžil pod krížom svätú omšu zhromaždeniu takmer štyristo tisíc veriacich 1. júla 1995. Pamätnú tabuľu k tejto udalosti umiestnili pod kríž po jeho premiestnení k bazilike. V roku 2006 dal kríž opraviť Vladimír Kovalovský.

 

PRI TOMTO KRÍŽI, PRI KTOROM
BOLA UMIESTNENÁ SOCHA
SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE,
SLÚŽIL SLÁVNOSTNÚ SVÄTÚ OMŠU,
SVÄTÝ OTEC JÁN PAVOL II.
DŇA 1. 7. 1995

 

Perla šaštínskej svätyne v trojhrannej kaplnke, in: Hlásnik 2/2006, str. 2

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Stráže - kaplnka sv. Alojza
Stráže - kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Šaštín - kaplnka Panny Márie (1873)
Stráže - sv. Florián (1777)
Stráže - Pieta (1736)
Šaštín - Pieta (1883)
Šaštín - sv. Róchus (1895)
Šaštín - Najsvätejšia Trojica (1820)
Šaštín - sv. Vendelín (1924)
Šaštín - sv. Florián (1906)
Šaštín - Immaculata
Židovský cintorín, Šaštín
Šaštín - kaplnka so sv. Jánom Nepomuckým
Šaštín - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Stráže - Kalvária s Krížovou cestou
Šaštín - Kalvária s Krížovou cestou
Šaštín - krížik pri šibenici
Šaštín - krížiky v háji za kaplnkou
Šaštín - železný kríž pri bazilike
Šaštín - kríž pri Zváčovom mlyne
Šaštín - krížik na ceste k Láseku
Šaštín - kríž na cintoríne
Šaštín - Obrázok v Gazarke pri jazere
Šaštín - kríž (1876) za mestom
Šaštín - kríž (1873) za mestom
Šaštín - Obrázok sv. Jozefa v Gazarke
Šaštín - kríž v chotári
Šaštín - kríž v Gazarke
Šaštín - kríž pri kostole
Stráže - kríž na senickej ceste
Stráže - liatinový kríž v obci
Stráže - liatinový kríž na petroveskej ceste
Stráže - drevený kríž v obci
Stráže - kríž na cintoríne
Stráže - kríž (po 1950) na petroveskej ceste
Stráže - kríž (1915) v chotári
Stráže - kríž (1910) v obci
Stráže - kríž (1879) za obcou
Stráže - kríž (1813) pri mlyne Bobogdány
Kamerové systémy