Šaštín - kríž (1995) pri bazilike

Drevený kríž pred bazilikou zhotovili pôvodne ako súčasť kulís, ktoré vybudovali na lúke pri Šaštíne pri návšteve pápeža Jána Pavla II. Svätý otec odslúžil pod krížom svätú omšu zhromaždeniu takmer štyristo tisíc veriacich 1. júla 1995. Pamätnú tabuľu k tejto udalosti umiestnili pod kríž po jeho premiestnení k bazilike. V roku 2006 dal kríž opraviť Vladimír Kovalovský.

 

PRI TOMTO KRÍŽI, PRI KTOROM
BOLA UMIESTNENÁ SOCHA
SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE,
SLÚŽIL SLÁVNOSTNÚ SVÄTÚ OMŠU,
SVÄTÝ OTEC JÁN PAVOL II.
DŇA 1. 7. 1995

 

Perla šaštínskej svätyne v trojhrannej kaplnke, in: Hlásnik 2/2006, str. 2

Kamerové systémy