Pri ceste do Borského Mikuláša je železobetónový kríž, ktorý okolo roka 1962 zhotovil Ľudovít Stacha. Podobných krížov zhotovil v Šaštíne celkom päť a nahradili nimi staršie, pravdepodobne schátrané kríže. Stachove nové železobetónové kríže dodržiavali tvar aj výšku pôvodnejších drevených krížov. Na tomto kríži sa z pôvodnejšieho zachovala zakladateľská liatinová tabuľka. Podľa nej ho dala v roku 1876 postaviť vdova Alžbeta Marezýbal.

 

Kříž tento vistavit dala
Vdova ALŽBĚTA MAREZÝBAL,
spolu sporozúměni, její
nebohim manželem Jozefem
Marezybal, ku česti a chvále
našeho vikúpitele,
Ježíše Krista rokú 1876.

 

V roku 1873 dali Alžbeta a jej manžel Jozef Marezybal (Marczibal), ktorý bol vtedy ešte asi nažive, postaviť aj ďalší kríž na ceste do Kuklova.

Eduard Stacha: Päť šaštínskych krížov, in: Hlásnik 2/2012, str. 17

Kamerové systémy