Šaštín - kríž (1876) za mestom

Pri ceste do Borského Mikuláša je železobetónový kríž, ktorý okolo roka 1962 zhotovil Ľudovít Stacha. Podobných krížov zhotovil v Šaštíne celkom päť a nahradili nimi staršie, pravdepodobne schátrané kríže. Stachove nové železobetónové kríže dodržiavali tvar aj výšku pôvodnejších drevených krížov. Na tomto kríži sa z pôvodnejšieho zachovala zakladateľská liatinová tabuľka. Podľa nej ho dala v roku 1876 postaviť vdova Alžbeta Marezýbal.

 

Kříž tento vistavit dala
Vdova ALŽBĚTA MAREZÝBAL,
spolu sporozúměni, její
nebohim manželem Jozefem
Marezybal, ku česti a chvále
našeho vikúpitele,
Ježíše Krista rokú 1876.

 

V roku 1873 dali Alžbeta a jej manžel Jozef Marezybal (Marczibal), ktorý bol vtedy ešte asi nažive, postaviť aj ďalší kríž na ceste do Kuklova.

Eduard Stacha: Päť šaštínskych krížov, in: Hlásnik 2/2012, str. 17

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Stráže - kaplnka sv. Alojza
Stráže - kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Šaštín - kaplnka Panny Márie (1873)
Stráže - sv. Florián (1777)
Stráže - Pieta (1736)
Šaštín - Pieta (1883)
Šaštín - sv. Róchus (1895)
Šaštín - Najsvätejšia Trojica (1820)
Šaštín - sv. Vendelín (1924)
Šaštín - sv. Florián (1906)
Šaštín - Immaculata
Židovský cintorín, Šaštín
Šaštín - kaplnka so sv. Jánom Nepomuckým
Šaštín - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Stráže - Kalvária s Krížovou cestou
Šaštín - Kalvária s Krížovou cestou
Šaštín - krížik pri šibenici
Šaštín - krížiky v háji za kaplnkou
Šaštín - krížik na ceste k Láseku
Šaštín - Obrázok v Gazarke pri jazere
Šaštín - železný kríž pri bazilike
Šaštín - kríž pri Zváčovom mlyne
Šaštín - kríž na cintoríne
Šaštín - Obrázok sv. Jozefa v Gazarke
Šaštín - kríž (1995) pri bazilike
Šaštín - kríž (1873) za mestom
Šaštín - kríž v chotári
Šaštín - kríž v Gazarke
Šaštín - kríž pri kostole
Stráže - kríž na senickej ceste
Stráže - liatinový kríž v obci
Stráže - liatinový kríž na petroveskej ceste
Stráže - drevený kríž v obci
Stráže - kríž na cintoríne
Stráže - kríž (po 1950) na petroveskej ceste
Stráže - kríž (1915) v chotári
Stráže - kríž (1910) v obci
Stráže - kríž (1879) za obcou
Stráže - kríž (1813) pri mlyne Bobogdány

Kamerové systémy