Šaštín - kríž (1873) za mestom

Na križovatke cesty do Kuklova a železničnej trate je železobetónový kríž v železnej ohrádke. Tento kríž zhotovil tesár Ľudovít Stacha okolo roku 1962 ako kópiu pôvodnejšieho dreveného kríža. Na nový kríž sa osadila aj zakladateľská liatinová tabuľka pôvodného kríža, ktorý dal postaviť v roku 1873 Jozef Marczibal a jeho manželka Alžbeta, rod. Dudá. Podobných krížov Ľ. Stacha zhotovil celkom päť a v Šaštíne nimi nahradili staršie, pravdepodobne schátrané kríže.

 

Kríž tento vistavit dal
Josef Marczibal a Manželka jeho
Alžbeta rodena Dudá, ku česti
chvale našeho Spasitela
Ježiša Krista. Roku 1873.

 

Alžbeta už ako vdova dala v roku 1876 postaviť aj ďalší kríž na ceste do Borského Mikuláša. Jej priezvisko je na ňom zaznamenané v mierne pozmenenom tvare Marezýbal aj Marezybal.

Eduard Stacha: Päť šaštínskych krížov, in: Hlásnik 2/2012, str. 17

Kamerové systémy