Šaštín - kríž (1873) za mestom

Na križovatke cesty do Kuklova a železničnej trate je železobetónový kríž v železnej ohrádke. Tento kríž zhotovil tesár Ľudovít Stacha okolo roku 1962 ako kópiu pôvodnejšieho dreveného kríža. Na nový kríž sa osadila aj zakladateľská liatinová tabuľka pôvodného kríža, ktorý dal postaviť v roku 1873 Jozef Marczibal a jeho manželka Alžbeta, rod. Dudá. Podobných krížov Ľ. Stacha zhotovil celkom päť a v Šaštíne nimi nahradili staršie, pravdepodobne schátrané kríže.

 

Kríž tento vistavit dal
Josef Marczibal a Manželka jeho
Alžbeta rodena Dudá, ku česti
chvale našeho Spasitela
Ježiša Krista. Roku 1873.

 

Alžbeta už ako vdova dala v roku 1876 postaviť aj ďalší kríž na ceste do Borského Mikuláša. Jej priezvisko je na ňom zaznamenané v mierne pozmenenom tvare Marezýbal aj Marezybal.

Eduard Stacha: Päť šaštínskych krížov, in: Hlásnik 2/2012, str. 17

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Stráže - kaplnka sv. Alojza
Stráže - kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Šaštín - kaplnka Panny Márie (1873)
Stráže - sv. Florián (1777)
Stráže - Pieta (1736)
Šaštín - Pieta (1883)
Šaštín - sv. Róchus (1895)
Šaštín - Najsvätejšia Trojica (1820)
Šaštín - sv. Vendelín (1924)
Šaštín - sv. Florián (1906)
Šaštín - Immaculata
Židovský cintorín, Šaštín
Šaštín - kaplnka so sv. Jánom Nepomuckým
Šaštín - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Stráže - Kalvária s Krížovou cestou
Šaštín - Kalvária s Krížovou cestou
Šaštín - krížik pri šibenici
Šaštín - krížiky v háji za kaplnkou
Šaštín - železný kríž pri bazilike
Šaštín - kríž pri Zváčovom mlyne
Šaštín - krížik na ceste k Láseku
Šaštín - kríž na cintoríne
Šaštín - kríž (1995) pri bazilike
Šaštín - Obrázok v Gazarke pri jazere
Šaštín - kríž (1876) za mestom
Šaštín - Obrázok sv. Jozefa v Gazarke
Šaštín - kríž v chotári
Šaštín - kríž v Gazarke
Šaštín - kríž pri kostole
Stráže - kríž na senickej ceste
Stráže - liatinový kríž v obci
Stráže - liatinový kríž na petroveskej ceste
Stráže - drevený kríž v obci
Stráže - kríž na cintoríne
Stráže - kríž (po 1950) na petroveskej ceste
Stráže - kríž (1915) v chotári
Stráže - kríž (1910) v obci
Stráže - kríž (1879) za obcou
Stráže - kríž (1813) pri mlyne Bobogdány
Kamerové systémy