Pred vchodom do kostola bol kríž z agátového dreva, ktorý postavili veriaci v roku 1951 ku dňu vysviacky kostola, ktorá sa konala 10. júna toho roku. Na kríži bol vyrytý nápis: BLIŽ K TEBE BOŽE MOJ 1951. V roku 2019 kríž nahradili novým dreveným, ktorý vztýčili 18. decembra a podľa vytesaného dátumu posvätili 24. decembra. Na novom kríži je osadený korpus Krista zo zrušeného kríža.

 

Založenie kostola, in: kostolsajdikovehumence.szm.com

Kamerové systémy