Šajdíkove Humence - kríž (1951) pri kostole

Pred vchodom do kostola bol kríž z agátového dreva, ktorý postavili veriaci v roku 1951 ku dňu vysviacky kostola, ktorá sa konala 10. júna toho roku. Na kríži bol vyrytý nápis: BLIŽ K TEBE BOŽE MOJ 1951. V roku 2019 kríž nahradili novým dreveným, ktorý vztýčili 18. decembra a podľa vytesaného dátumu posvätili 24. decembra. Na novom kríži je osadený korpus Krista zo zrušeného kríža.

 

Založenie kostola, in: kostolsajdikovehumence.szm.com

Šajdíkove Humence - lurdská jaskyňa
Šajdíkove Humence - kríž (po 1961) v obci
Šajdíkove Humence - zvonica
Šajdíkove Humence - kríž (1939) za obcou
Šajdíkove Humence - kríž (1931) v obci
Šajdíkove Humence - kríž (1930) na cintoríne
Šajdíkove Humence - kríž (1872) v obci
Kamerové systémy