Na cintoríne v obci je 5 metrov vysoký ústredný kríž z roku 1930. Andrej Bilka s manželkou Helenou, rod. Bakanovou, ho postavili na novozaloženom cintoríne, keďže dovtedy zosnulých z Humeniec pochovávali v Borskom Svätom Petre. Nad zakladateľským nápisom je vyrytý biblický citát.

 

O vy všetci okolo iduci vydte je ly

bolest vaša jako je bolest moja

 

TENTO KRÍŽ DAROVALI

KU CTI A CHVÁLE BOŽEJ
ANDREJ a HELENA
BILKA
MCMXXX

 

Založenie kostola, in: kostolsajdikovehumence.szm.com

Kamerové systémy