Šajdíkove Humence - kríž (1872) v obci

Kamenný kríž a predchodkyňu vedľa stojacej zvoničky dal postaviť Jozef Šajdík v roku 1872. V tej dobe ešte obec neexistovala, stála tu len samota okolo mlyna U Šajdíkov v chotári Borského Svätého Petra. Na podstavci je vyrytý spomenutý letopočet a krátky kresťanský pozdrav s ťažko vysvetliteľnými pravopisnými chybami.

 

POCHVÁLEN

BUĎ!
JEŽIŠ KRISTUS

1872

 

Založenie kostola, in: kostolsajdikovehumence.szm.com

Šajdíkove Humence - lurdská jaskyňa
Šajdíkove Humence - kríž (po 1961) v obci
Šajdíkove Humence - zvonica
Šajdíkove Humence - kríž (1951) pri kostole
Šajdíkove Humence - kríž (1939) za obcou
Šajdíkove Humence - kríž (1931) v obci
Šajdíkove Humence - kríž (1930) na cintoríne

Kamerové systémy