Kamenný kríž a predchodkyňu vedľa stojacej zvoničky dal postaviť Jozef Šajdík v roku 1872. V tej dobe ešte obec neexistovala, stála tu len samota okolo mlyna U Šajdíkov v chotári Borského Svätého Petra. Na podstavci je vyrytý spomenutý letopočet a krátky kresťanský pozdrav s ťažko vysvetliteľnými pravopisnými chybami.

 

POCHVÁLEN

BUĎ!
JEŽIŠ KRISTUS

1872

 

Založenie kostola, in: kostolsajdikovehumence.szm.com

Kamerové systémy