Rybky - Miléniový kríž (2000)

V lokalite Bočiny na vrchu Virovská na okraji chotára Rybiek 17. 9. 2000 vysvätil správca rohovskej farnosti Vdp. Gabriel Tessari kríž postavený na česť a slávu Ježiša Krista pri príležitosti jubilea jeho narodenia. Kríž dala zhotoviť obec Rybky za spolupráce ľudí z blízkych obcí. Iniciátorkou a architektkou bola pani Emília Masaryková z Rybiek, pozemok daroval pán Marcel Pisarovič z Rovenska. Výška kríža je 27 m, rozpätie ramien 9 m. V krížení ramien je farebný reliéf s piatimi holubicami, ktoré symbolizujú päť svetadielov. Reliéf a vstupnú bránu dala vyhotoviť rodina Patúcová zo Smrdák.

Sv. Otec v Jubilejnom roku vyhlásil 1. nedeľu po Veľkej noci za sviatok Božieho milosrdenstva. V rozšírenej spodnej časti kríža je zriadená kaplnka Božieho Milosrdenstva, kde sa každý rok prvú nedeľu po Veľkej noci  a tiež na sviatok Povýšenia svätého kríža v septembri koná bohoslužba a každú 2. veľkonočnú nedeľu púť. V kaplnke je relikvia sv. Faustíny. Rehoľná sestra Faustína bola spoluzakladateľkou Kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva a pápež ju v roku 2000 vyhlásil za svätú. Miléniový (často sa používa výraz Jubilejný) kríž má i svoju vlastnú kroniku v ktorej sú podpisy návštev. V roku 2009 bol prístupový chodník ku krížu doplnený o zastavenia Krížovej cesty v podobe 14 jednoduchých krížov.

Do telesa kríža je vložený nasledovný odkaz budúcim generáciám.

 

   Tretie tisícročie kresťanstva je predo dvermi. Kiež by nad cirkvami tohto tisícročia vyšla zornička oznamujúca, že cirkev znova nájde plnú jednotu, a tak bude môcť uprostred bolestných napätí, ktoré vládnu vo svete, vydávať svedectvo o všetko presahujúcej Božej láske, ktorá sa nám zjavila v Ježišovi Kristovi.

   Veď život by bol bez zmyslu, keby sa nestretol s láskou, neprijal by ju za svoju a keby nemal na nej plnú účasť. Jedine v tomto rozmere nachádza svoju veľkosť, svoju hodnosť a cenu svojej ľudskosti.

   Musíme si uvedomiť, že všetci potrebujeme vnútorné obrátenie, bez neho nejestvuje kresťanský život ani teraz, ani v budúcnosti. Apoštol Pavol v liste Korinťanom píše: nech nie sú medzi vami svár, žiarlivosť, hnev, rozbroje, nactiutŕhanie, klebety, vystatovanie a nepokoje. Nesúďte už jeden druhého, ale radšej hľaďte,aby ste neboli bratovi na pád, alebo pohoršenie.

   Modlite sa v spoločenstvách cirkvi, aby ste vzhľadom na ťažké časy, v ktorých žijeme, boli stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzve odôvodniť nádej, ktorá je vo vás.

   S veľkou prosbou sa obraciame práve na vás mladých. Ste to práve vy, od ktorých závisí budúcnosť, od vás závisí začiatok nového tisícročia. Nezostaňte teda nečinní, preberte zodpovednosť vo všetkých oblastiach, ktoré sú vám prístupné v súčasnom svete. Nech vám tento kríž pripomína, že tu žili vaši predkovia, ktorí si cez mnohé prenasledovania zachovali vieru v Krista, a tak splnili odkaz sv. Cyrila a Metoda.

   „Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane.“

  Veriaci z Rybiek

 

Veronika: Miléniový kríž Rybky...dominanta... in: Svitanie, časopis Farnosti sv. Michala archanjela v Závode 1/2009;
(MS): Sviatok milosrdenstva pri Jubilejnom kríži, in: MY Týždenník pre Záhorie 17. 4. 2008

Rybky - Krížová cesta pri Miléniovom kríži
Židovský cintorín, Rybky
Rybky - kríž (1966) v obci
Rybky - kríž (1928) na kraji obce
Rybky - kríž (1911) za obcou
Rybky - kríž (1907) na cintoríne
Rybky - kríž (1902) pred kostolom
Kamerové systémy