Rybky - kríž (1928) na kraji obce

Na kraji obce pred družstevným plotom je pod ihličnanmi kamenný kríž z roku 1928. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali postaviť Pavel Harnoš s manželkou Helenou, rod. Iváček.

 

Kto chce za mnou prísť,

nech zapre seba

a vezme na seba kríž svoj

a nasleduje mňa.

 

na pamiatku venovali

PAVEL HARNOŠ

a manželka HELENA

rod Iváček.

r. 1928.

Kamerové systémy