Rybky - Krížová cesta pri Miléniovom kríži
Židovský cintorín, Rybky
Rybky - Miléniový kríž (2000)
Rybky - kríž (1966) v obci
Rybky - kríž (1928) na kraji obce
Rybky - kríž (1907) na cintoríne
Rybky - kríž (1902) pred kostolom
Kamerové systémy