Rovensko - liatinový kríž v chotári

V poli na hraniciach chotárov Rovenska a Sobotišťa, sa nachádza zničený liatinový kríž. Je odlomený od zvetraného zvyšku kamenného podstavca a zo samotného kríža chýbajú všetky tri ramená. Na podstavci (asi zo zadnej strany) je zachovalé torzo letopočtu, pravdepodobne 1927, a pred ním možno náznak letopočtu 18??. V tomto prípade by sme mohli rok 1927 považovať za rok obnovy staršieho kríža. Liatinové kríže tohto prevedenia by mohli pochádzať už z 1. polovice 19. storočia, ale na starších mapách sme kríž nezaznamenali.

Rovensko - evanjelická zvonica
Židovský cintorín, Rovensko
Rovensko - Božia muka na cintoríne
Rovensko - kríž (1949) v obci
Rovensko - kríž (1949) v chotári
Rovensko - kríž (1949) na cintoríne
Rovensko - kríž (1925) v chotári
Rovensko - kríž (1913) v obci
Rovensko - kríž (1889) pri kaplnke
Rovensko - kríž (1784) v chotári

Kamerové systémy