Rovensko - kríž (1949) v obci

V obci pred družstevným dvorom je kamenný kríž z roku 1949. Tento letopočet je súčasťou nápisu na prednej strane podstavca. Z jeho zadnej strany sú vytesané mená zakladateľov kríža, ktorými boli rodiny Jána Kadlíčka a Stanislava Kadlíčka. Kríž nie je signovaný výrobcom, ale je to dielo kamenára K. Tesara z Chropova, ktorý vyrobil rad rovnakých krížov v okolí Radošoviec. Zhotovitelia týmto krížom na súdobej ceste do Sobotišťa pravdepodobne nahradili iný starší kríž, ktorý bol na tomto mieste zakreslený už na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska.

 

POZDRAVENÝ BUĎ

SVÄTÝ KRÍŽ

MOJA JEDINÁ NÁDEJ

MOJA JEDINÁ SPÁSA.

 

-1949-

 

NA ČESŤ A CHVÁLU BOŽIU

VENUJÚ

JÁN KADLÍČEK

S MANŽELKOU

A

STANISLAV KADLÍČEK

S MANŽELKOU.

Rovensko - evanjelická zvonica
Židovský cintorín, Rovensko
Rovensko - Božia muka na cintoríne
Rovensko - kríž (1949) v chotári
Rovensko - kríž (1949) na cintoríne
Rovensko - kríž (1925) v chotári
Rovensko - kríž (1913) v obci
Rovensko - kríž (1889) pri kaplnke
Rovensko - kríž (1784) v chotári
Rovensko - liatinový kríž v chotári
Kamerové systémy