Rovensko - kríž (1949) v obci

V obci pred družstevným dvorom je kamenný kríž z roku 1949. Tento letopočet je súčasťou nápisu na prednej strane podstavca. Z jeho zadnej strany sú vytesané mená zakladateľov kríža, ktorými boli rodiny Jána Kadlíčka a Stanislava Kadlíčka. Kríž nie je signovaný výrobcom, ale je to dielo kamenára K. Tesara z Chropova, ktorý vyrobil rad rovnakých krížov v okolí Radošoviec. Zhotovitelia týmto krížom na súdobej ceste do Sobotišťa pravdepodobne nahradili iný starší kríž, ktorý bol na tomto mieste zakreslený už na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska.

 

POZDRAVENÝ BUĎ

SVÄTÝ KRÍŽ

MOJA JEDINÁ NÁDEJ

MOJA JEDINÁ SPÁSA.

 

-1949-

 

NA ČESŤ A CHVÁLU BOŽIU

VENUJÚ

JÁN KADLÍČEK

S MANŽELKOU

A

STANISLAV KADLÍČEK

S MANŽELKOU.

Kamerové systémy