Rovensko - kríž (1949) v chotári

Pri ceste do Rybiek na hraniciach chotárov Rovenska a Rybiek je kamenný kríž z roku 1949, ktorý podľa vytesaného nápisu postavili farníci z Rovenska za šťastné prežitie vojny. Pravdepodobne bol postavený na mieste staršieho kríža, ktorý podľa máp na tomto mieste existoval od 2. polovice 19. storočia. Kríž nie je signovaný výrobcom, ale jeho autorom je K. Tesar z Chropova, ktorý koncom 40. rokov vytvoril v okolí Radošoviec rad rovnakých krížov.

 

VIERA V KRISTA

SPÁSA ISTÁ.

Z VĎAČNOSTI

ZA ŠŤASTNÉ

PREŽITIE VOJNY

VENUJÚ CIRKEVNÍCI

Z ROVENSKA.

-1949-

Rovensko - evanjelická zvonica
Židovský cintorín, Rovensko
Rovensko - Božia muka na cintoríne
Rovensko - kríž (1949) v obci
Rovensko - kríž (1949) na cintoríne
Rovensko - kríž (1925) v chotári
Rovensko - kríž (1913) v obci
Rovensko - kríž (1889) pri kaplnke
Rovensko - kríž (1784) v chotári
Rovensko - liatinový kríž v chotári

Kamerové systémy