V poli na hranici s chotárom Sobotišťa je v kovanej ohrádke kamenný kríž z roku 1925. Letopočet je vyrytý do podstavca pod nápisom. Na kríži je socha Krista s insitným výrazom a poškodená socha Panny Márie. Starší kríž na tomto mieste bol zakreslený počas 1. a 2. vojenského mapovania rakúsko-uhorskej monarchie.

 

V tomto

znaku

zvíťazíš!

 

1925

Kamerové systémy