Rovensko - evanjelická zvonica
Židovský cintorín, Rovensko
Rovensko - Božia muka na cintoríne
Rovensko - kríž (1949) v obci
Rovensko - kríž (1949) v chotári
Rovensko - kríž (1949) na cintoríne
Rovensko - kríž (1913) v obci
Rovensko - kríž (1889) pri kaplnke
Rovensko - kríž (1784) v chotári
Rovensko - liatinový kríž v chotári
Kamerové systémy