Rovensko - kríž (1913) v obci

V južnej časti obce je kríž z roku 1913. V dobe svojho vzniku stál mimo zastavanej časti obce. Datujúci nápis s menom zakladateľa Jozefa Halaša je vyrytý na zadnej strane úzkeho podstavca. Na nosnom kubuse je signatúra výrobcu kríža (Grünvald Senica). Kríž napodobuje charakteristický tvar krížov od kamenárskej rodiny Beckovcov z Moravy a zakladateľ si ho dal vyrobiť podľa vzoru, ktorý v Rovensku už existoval od roku 1889 pri kaplnke Nanebovzatia Panny Márie.

 

Ku cti a

chvále Boží

venoval

JOSEF

HALAŠ

 

1913.

 

V tomto

znaku

zvíťazíš!

Rovensko - evanjelická zvonica
Židovský cintorín, Rovensko
Rovensko - Božia muka na cintoríne
Rovensko - kríž (1949) v obci
Rovensko - kríž (1949) v chotári
Rovensko - kríž (1949) na cintoríne
Rovensko - kríž (1925) v chotári
Rovensko - kríž (1889) pri kaplnke
Rovensko - kríž (1784) v chotári
Rovensko - liatinový kríž v chotári
Kamerové systémy