Rohov - kríž pri kaplnke

Pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie nad obcou stával prinajmenšom od 90-tych rokov minulého storočia menší drevený pravoslávny kríž s liatinovým korpusom Krista. Pri obnove kaplnky, ktorá sa vykonala okolo roka 2020, bol vytesaný nový drevený kríž, teraz ale už bez atribútov pravoslávneho kríža. Korpus Krista s pôvodného kríža bol prenesený na nový kríž.

Rohov - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Rohov - Najsvätejšia Trojica (1910)
Rohov - sv. Florián
Rohov - misijný kríž
Rohov - kríž nad obcou
Rohov - kríž na cintoríne
Rohov - kríž (1910) za obcou
Rohov - kríž (1883) za obcou
Rohov - kríž (1873) pri kostole
Kamerové systémy