Rohov - kríž nad obcou

Nad obcou na svahu vrchu Breh, kde stávali v minulosti kríže, dala miestna organizácia HZDS postaviť nový drevený kríž. Po osadení ho vysvätili 10. apríla 1998. Na mape 3. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska sú na tomto mieste zakreslené tri kríže vedľa seba a miesto je aj nazvané Pri troch krížoch. V tejto podobe tu možno existovala v 2. polovici 19. storočia trojkrížová Kalvária. Kríž však bol v tomto priestore zaznamenaný už o sto rokov skôr na mape 1. vojenského mapovania.

 

Obecná kronika MNV, str. 128, dostupné v pdf formáte na rohov.sk

 

Rohov - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Rohov - Najsvätejšia Trojica (1910)
Rohov - sv. Florián
Rohov - kríž pri kaplnke
Rohov - misijný kríž
Rohov - kríž na cintoríne
Rohov - kríž (1910) za obcou
Rohov - kríž (1883) za obcou
Rohov - kríž (1873) pri kostole
Kamerové systémy