Nad obcou na svahu vrchu Breh, kde stávali v minulosti kríže, dala miestna organizácia HZDS postaviť nový drevený kríž. Po osadení ho vysvätili 10. apríla 1998. Na mape 3. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska sú na tomto mieste zakreslené tri kríže vedľa seba a miesto je aj nazvané Pri troch krížoch. V tejto podobe tu možno existovala v 2. polovici 19. storočia trojkrížová Kalvária. Kríž však bol v tomto priestore zaznamenaný už o sto rokov skôr na mape 1. vojenského mapovania.

 

Obecná kronika MNV, str. 128, dostupné v pdf formáte na rohov.sk

 

Kamerové systémy