Rohov - kríž na cintoríne

Na rohovskom cintoríne je ústredný kamenný kríž. Podľa vytesaného nápisu pod reliéfom Panny Márie je zároveň náhrobkom, pod ktorým sú pochovaní jeho zakladatelia Ján Stoklas s manželkou Katarínou, rod. Blanárikovou. Nižšie je signatúra výrobcu Václava Becka z Prostějova. Na kríži nie je letopočet vzniku, ale možno ho datovať okolo roku 1900.

 

Místo odpočinutí
manželů
Jana Sztoklasz
a Kathariny
rodené Blanarik.

Kamerové systémy