Rohov - kríž (1883) za obcou

Za obcou pri ceste do Rybiek je kamenný kríž z roku 1883. Podľa zakladateľského nápisu, vytesaného na zadnej strane podstavca, kríž bol postavený z pozostalosti Jána Kubinského. Kríž vyrobili v moravskej kamenárskej dielni Václava Becka z Prostějova, ktorého signatúra je na nosnom kubuse. Na čelnej strane podstavca sú vytesané biblické verše.

 

Z poručenstva

Jana

Kubinszky

 

1883.

 

O vy všecí,

ktorí idete po

ceste

obraťte sa

a vidte

či je bolest

jako bolest

moja?

Kamerové systémy