Rohov - kríž (1883) za obcou

Za obcou pri ceste do Rybiek je kamenný kríž z roku 1883. Podľa zakladateľského nápisu, vytesaného na zadnej strane podstavca, kríž bol postavený z pozostalosti Jána Kubinského. Kríž vyrobili v moravskej kamenárskej dielni Václava Becka z Prostějova, ktorého signatúra je na nosnom kubuse. Na čelnej strane podstavca sú vytesané biblické verše.

 

Z poručenstva

Jana

Kubinszky

 

1883.

 

O vy všecí,

ktorí idete po

ceste

obraťte sa

a vidte

či je bolest

jako bolest

moja?

Rohov - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Rohov - Najsvätejšia Trojica (1910)
Rohov - sv. Florián
Rohov - kríž pri kaplnke
Rohov - misijný kríž
Rohov - kríž nad obcou
Rohov - kríž na cintoríne
Rohov - kríž (1910) za obcou
Rohov - kríž (1873) pri kostole
Kamerové systémy