Rohov - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Rohov - Najsvätejšia Trojica (1910)
Rohov - sv. Florián
Rohov - kríž pri kaplnke
Rohov - misijný kríž
Rohov - kríž nad obcou
Rohov - kríž na cintoríne
Rohov - kríž (1910) za obcou
Rohov - kríž (1883) za obcou
Kamerové systémy