Prievaly - kríž (1991) pri kaplnke

Na Českej ceste pri kaplnke je v železnej ohrádke drevený kríž z roku 1991. Tento rok spolu s iniciálami zhotoviteľa sú na ňom vyryté zozadu hore (V R. 1991. K. M.). Je v podobnej rezbárskej úprave, ako neďaleký kríž z roku 1988. Kríž je na tomto mieste zaznačený už na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska. Pri ňom dal farár Juraj Halbigh postaviť v roku 1820 kaplnku. Na spomenutej mape ešte nebola zakreslená.

Kamerové systémy