Prievaly - kríž (1991) pri kaplnke

Na Českej ceste pri kaplnke je v železnej ohrádke drevený kríž z roku 1991. Tento rok spolu s iniciálami zhotoviteľa sú na ňom vyryté zozadu hore (V R. 1991. K. M.). Je v podobnej rezbárskej úprave, ako neďaleký kríž z roku 1988. Kríž je na tomto mieste zaznačený už na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska. Pri ňom dal farár Juraj Halbigh postaviť v roku 1820 kaplnku. Na spomenutej mape ešte nebola zakreslená.

Prievaly - sv. Ján Nepomucký (1798)
Prievaly - sv. Florián (1779)
Prievaly - sv. Vendelín (1863)
Prievaly - Pieta (1934)
Židovský cintorín, Prievaly
Prievaly - Obrázok U Heribanov
Prievaly - Panna Mária Fatimská
Prievaly - kaplnka so sochou Panny Márie
Prievaly - liatinový kríž v obci
Prievaly - misijný kríž (1994)
Prievaly - kríž (1780, 1988) v chotári
Prievaly - kríž (1922) na cintoríne
Prievaly - kríž (1801) pred kostolom
Prievaly - kameninový kríž v obci
Kamerové systémy