Prievaly - kríž (1922) na cintoríne

Na cintoríne v Prievaloch je ústredný kríž z roku 1922. Podľa vytesaného zakladateľského nápisu s biblickým veršom ho dali postaviť farníci z obce. Na zadnej strane je vytesaný modlitebný nápis.

 

Blahoslavení

mŕtvi,

ktorí v Pánu

umierajú.

(Zjaven. 13.14.)

___________ 

Ku cti a chvále božej

postavili farníci

v Šándorfe

r. 1922.

 

Polož ó Ježišu

svoj križ

a svoju smrť

medzi svoj súd

a úbohú

dušu moju

a nedopusť

abych zahynul!

Amen.

 

Cintorín v obci na tomto mieste bol zriadený v roku 1780. V tom istom roku kríž pri cintoríne dal postaviť Juraj Lisický. Mohlo by ísť o kríž, ktorý je na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska zakreslený pár desiatok metrov na západ od cintorína na bývalej šaštínskej ceste.

 

Dejiny farnosti Prievaly, in: prievaly.sk

Prievaly - sv. Ján Nepomucký (1798)
Prievaly - sv. Florián (1779)
Prievaly - sv. Vendelín (1863)
Prievaly - Pieta (1934)
Židovský cintorín, Prievaly
Prievaly - Obrázok U Heribanov
Prievaly - Panna Mária Fatimská
Prievaly - kaplnka so sochou Panny Márie
Prievaly - liatinový kríž v obci
Prievaly - misijný kríž (1994)
Prievaly - kríž (1991) pri kaplnke
Prievaly - kríž (1780, 1988) v chotári
Prievaly - kríž (1801) pred kostolom
Prievaly - kameninový kríž v obci
Kamerové systémy