Prievaly - kríž (1780, 1988) v chotári

Smerom na Bukovú na vyvýšenom svahu lesnej cesty v masívnej železnej ohrádke je drevený kríž z roku 1988. Je zdobený jednoduchými rezbárskymi zárezmi na nohe aj ramenách. Letopočet je vytesaný zozadu hore, na kríži je plechový korpus Krista, V stredoveku týmto miestom cez Malé Karpaty prechádzala tzv. Česká cesta. Na tomto mieste stával kríž aj v predchádzajúcom období. Jedného z ich predchodcov dala zhotoviť v roku 1780 Katarína Lukáčová.

 

Dejiny farnosti Prievaly, in: prievaly.sk

Kamerové systémy