Prievaly - kameninový kríž v obci

Na okraji obce pri ceste do Plaveckého Petra je v železnej ohrádke nedatovaný granitový kríž zo zasklenou nikou. Jeho tvar a materiál, z ktorého je zhotovený, sú charakteristické pre 50. roky minulého storočia. Na tomto mieste bol na križovatke ciest zakreslený kríž už na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska. Vtedy tu končil intravilán obce. Ich najstarším známym predchodcom je kríž z roku 1748, ktorý zanechali poručenstvom bratia Ján a Martin Ševčovičovci.

 

Dejiny farnosti Prievaly, in: prievaly.sk

Prievaly - sv. Ján Nepomucký (1798)
Prievaly - sv. Florián (1779)
Prievaly - sv. Vendelín (1863)
Prievaly - Pieta (1934)
Židovský cintorín, Prievaly
Prievaly - Obrázok U Heribanov
Prievaly - Panna Mária Fatimská
Prievaly - kaplnka so sochou Panny Márie
Prievaly - liatinový kríž v obci
Prievaly - misijný kríž (1994)
Prievaly - kríž (1991) pri kaplnke
Prievaly - kríž (1780, 1988) v chotári
Prievaly - kríž (1922) na cintoríne
Prievaly - kríž (1801) pred kostolom
Kamerové systémy