Prievaly - kameninový kríž v obci

Na okraji obce pri ceste do Plaveckého Petra je v železnej ohrádke nedatovaný granitový kríž zo zasklenou nikou. Jeho tvar a materiál, z ktorého je zhotovený, sú charakteristické pre 50. roky minulého storočia. Na tomto mieste bol na križovatke ciest zakreslený kríž už na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska. Vtedy tu končil intravilán obce. Ich najstarším známym predchodcom je kríž z roku 1748, ktorý zanechali poručenstvom bratia Ján a Martin Ševčovičovci.

 

Dejiny farnosti Prievaly, in: prievaly.sk

Kamerové systémy