Plavecký Peter - kríž (1854) v obci

Na severnom konci obce pri hlavnej ceste je v novodobej železnej ohrade kamenný kríž z roku 1854. Podľa insitného výzoru sôch Krista a Panny Márie to bude práca miestneho kamenára. Na podstavci je vytesaný zakladateľský nápis, podľa ktorého ho dal postaviť Imrich Hlavatý.

 

TENTO KRIŠ DAL

POSTAVIT IMRICH

HLAVATI

ROKU 1854.

Plavecký Peter - dvojkríž nad priehradou
Židovský cintorín, Plavecký Peter
Plavecký Peter - kríž v Malých Karpatoch
Plavecký Peter - sv. Vendelín
Plavecký Peter - Pieta
Plavecký Peter - sv. Anton Paduánsky
Plavecký Peter - sv. Florián (1887)
Plavecký Peter - sv. Ján Nepomucký (1792)
Plavecký Peter - misijný kríž (1998)
Plavecký Peter - kríž (1920) na cintoríne
Plavecký Peter - kríž (1784) na cintoríne
Plavecký Peter - kríž (1780) pred kostolom
Kamerové systémy