Moravský Svätý Ján - kríž pri majeri Dlhé lúky

Drevený kríž neďaleko majera Dlhé lúky bol nanovo zhotovený v roku 2014. Na plechovej tabuľke je zaznamenaná história kríža, ktorý mal byť založený už v 18. storočí. V roku 1942 ho obnovil Peter Krajčír. Ďalšiu obnovu v roku 1962 malo vykonať JRD Moravský Svätý Ján. Poslednú obnovu zabezpečili Vendelín Krajčír a Stanislav Krajčír. Po nej bol kríž opatrený aj spomenutou tabuľkou. Nie je z nej úplne zrejmé, či sa na poslednej obnove podieľalo aj miestne poľovnícke združenie, alebo či dalo len zhotoviť tabuľku.
Tabuľka však nezaznamenala renováciu kríža z roku 1999, ktorú zabezpečilo združenie poľovníkov z obce. Nevieme, v čom táto obnova spočívala. Kríž bol vtedy následne posvätený správcom svätojánskej fary Petrom Haramiom. Keďže bol v tej dobe priamo osadený do zeme vo vlhkom prostredí, rýchlo schátral. Liatinový korpus Krista z tohto kríža bol prenesený na dnešný kríž.
Kríž sme prvýkrát na mapách zaznamenali pri 3. vojenskom mapovaní (v 2. polovici 19. storočia), stával však asi dvesto metrov bližšie k majeru. Premiestniť ho mohli pri obnovách v roku 1962 alebo 1999.
Podľa informácie Jozefa Mračnu, sprostredkovanej podľa rozprávania svojej mamy, dala kríž na spomienku postaviť vdova po mladom manželovi, ktorého na tom mieste zabil blesk.

 

Peter Mračna: Polstoročnica PZ Moravský Sv. Ján, in: Poľovníctvo a rybárstvo, február 2000

Moravský Svätý Ján - sv. Ján Nepomucký
Moravský Svätý Ján - sv. Florián
Moravský Svätý Ján - Immaculata (1824)
Moravský Svätý Ján - Pieta
Moravský Svätý Ján - lurdská jaskyňa
Židovský cintorín, Moravský Svätý Ján
Moravský Svätý Ján - kaplnka nad prameňom
Moravský Svätý Ján - kríž pri kostole
Moravský Svätý Ján - liatinový kríž v obci
Moravský Svätý Ján - kríž (1945) v obci
Moravský Svätý Ján - kríž (1890) v obci
Moravský Svätý Ján - kríž (1868) v obci
Moravský Svätý Ján - kríž (1846?) za obcou
Kamerové systémy