V pôvodnej mlynskej usadlosti Trajlinky v chotári Moravského Svätého Jána po roku 1945 postavili kamenný kríž na pamäť ukončenia vojny. Granitový kríž s drobnou nikou je na okraji zastavanej časti v železnej ohrádke. Samotný kríž sa už odlomil, leží povedľa, nahradili ho drevenou nadstavbou. Dátum 5. 4. 1945 na vytesanom nápise sa pravdepodobne nevzťahuje na postavenie kríža, keďže je to deň oslobodenia obce.

 

JEŽIŠU UKRIŽOVANÝ

ZMILUJ SA NAD NAMI

 

K ÚCTE A CHVÁLE BOŽEJ

VENOVALI TENTO POMNÍK TUNAJŠÍ

OBYVATELIA ZA ŠŤASTNÉ SKONČENIE

VOJNY A FRONTY

DŇA 5. IV. 1945.

Kamerové systémy