Na okraji obce pri ceste do Sekúl je kamenný kríž z roku 1869. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali postaviť Juraj Maxian s manželkou Apolóniou, rod. Lisickou.

 

KU CTI AJ CHVÁLE

 

BOŽEJ POSTAVILI

 

MANŽELIA

 

MAXIAN

 

JURA A APOLONIA

 

R. LISICKÁ

 

ROKU 1869.

 

 

OBNOVIL ROD!

Kamerové systémy