Moravský Svätý Ján - kríž (1868) v obci

V strede obce sa nachádza odliaty železný kríž na hranolovitom kamennom alebo murovanom podstavci. Jeho zakladateľ Štefan Folba zomrel roku 1866 asi na choleru. Kríž bol postavený z jeho pozostalosti podľa pôslednej vôle.

 

1868

Fundacia

Štefana Folba

v choleri roku

1866

zomreleho.

Kamerové systémy