Na cintoríne v obci je ústredný kríž zo skupiny krížov so solárnou ružicou. V tomto prípade ide o architektonicky náročnejšiu farársku variantu, ktorá nemá charakteristické lúčovité rebrovanie. Pod krížom je pochovaný Matej Held, ktorý bol farárom v obci od roku 1792 do 1832. Kríž postavili z jeho pozostalosti. Rozhodujúce dáta sú zaznamenané na mramorovej tabuľke latinským textom s chronogramom. Tabuľka je poškodená, letopočet z chronogramu sa však dá určiť.

 

MATHIAE HELD PAROCHI

VOTO CRUX SVRQO SALVTIS

.. S.......TE MEIS PE.....

M.........TER ILLE …......

 

Stanislav Chromek: Kríže so solárnymi ružicami na južnom Záhorí, in: Záhorie 2/2012, str. 5-8

Kamerové systémy