Lieskové - cholerový kríž (2008)

V roku 2008 bol osadený drevený kríž na mieste bývalého cholerového cintorína v Lieskovom. Na pamätnej tabuli pod korpusom Krista je zoznam štyroch desiatok mien obyvateľov Lieskového, ktorých tu pochovali predovšetkým v cholerovom roku 1866. Na zadnej strane kríža je plechový štítok zhotoviteľa kríža Jara Michalicu z Cerovej.

Kamerové systémy