Lieskové - cholerový kríž (2008)

V roku 2008 bol osadený drevený kríž na mieste bývalého cholerového cintorína v Lieskovom. Na pamätnej tabuli pod korpusom Krista je zoznam štyroch desiatok mien obyvateľov Lieskového, ktorých tu pochovali predovšetkým v cholerovom roku 1866. Na zadnej strane kríža je plechový štítok zhotoviteľa kríža Jara Michalicu z Cerovej.

Lieskové - zvonica
Cerová - Krížová cesta v lese
Rozbehy - Obrázok na Sokolských chatách
Rozbehy - Obrázok Panny Márie na Bojkovej
Rozbehy - kríž za obcou
Rozbehy - kríž (1927) pred kaplnkou
Rozbehy - kríž (1816) na cintoríne
Cerová - sv. Vendelín (1907)
Cerová - sv. Ján Nepomucký (1825)
Cerová - sv. Florián (1825)
Rozbehy - Obrázky pri Korlátke
Lieskové - kríž (2007) za obcou
Lieskové - kríž (1818) na cintoríne
Cerová - cholerový kríž (2007)
Cerová - misijný kríž
Cerová - kríž (1923) pred kostolom
Cerová - kríž (1889) na cintoríne
Kamerové systémy