Kúty - železný kríž v obci

V obci na Štefánikovej ulici na severovýchodnom konci je vysoký železný kríž s veľkým korpusom Krista. Kríž bez nápisov je v železnej ohrádke. Predchodcom tohto kríža bol drevený kríž, ktorý tu stával pred Šaštínskym jazerom. Jazero je dnes už viac-menej úplne vysušené; a miesto sa oddávna volalo U kríža. Kríž na tomto mieste, pôvodne ďaleko od intravilánu obce, existoval minimálne od 1. polovice 19. storočia, keďže je zakreslený na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska. 

 

Štefan Zajíček: Sakrálne stavby, in: Kúty,  Skalica-Kúty 2004-5, str. 130

Kamerové systémy