Kúty - železný kríž v obci

V obci na Štefánikovej ulici na severovýchodnom konci je vysoký železný kríž s veľkým korpusom Krista. Kríž bez nápisov je v železnej ohrádke. Predchodcom tohto kríža bol drevený kríž, ktorý tu stával pred Šaštínskym jazerom. Jazero je dnes už viac-menej úplne vysušené; a miesto sa oddávna volalo U kríža. Kríž na tomto mieste, pôvodne ďaleko od intravilánu obce, existoval minimálne od 1. polovice 19. storočia, keďže je zakreslený na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska. 

 

Štefan Zajíček: Sakrálne stavby, in: Kúty,  Skalica-Kúty 2004-5, str. 130

Kúty - kaplnka sv. Anny
Kúty - zvonica
Kúty - Kalvária a Krížová cesta
Kúty - lurdská jaskyňa
Kúty - Božia muka v obci
Kúty - Najsvätejšia Trojica (1894)
Kúty - Immaculata (1768)
Kúty - sv. Vendelín (1907)
Kúty - sv. Florián (1810)
Kúty - sv. Ján Nepomucký (v záhrade fary)
Kúty - sv. Ján Nepomucký (1762 ?)
Židovský cintorín, Kúty
Kúty - Obrázok na fare
Kúty - kríž na cintoríne
Kúty - kríž (pred 1788) pri zvonici
Kúty - kríž (po 1928) za obcou
Kúty - kríž (1996) za obcou
Kúty - kríž (1994) pri Polákových mlyne
Kúty - kríž (1906) v obci
Kúty - kríž (1898) pri kostole
Kúty - kríž (1890) na ceste do Sekúl
Kúty - kríž (1890) na ceste do Kopčian
Kamerové systémy