Kúty - zaniknutý kríž pri Janíčkových mlyne

V mieste nadjazdu nad diaľnicou býval Janíčkových mlyn, dnes je na jeho mieste motorest. Pri ceste pred mlynom stával drevený kríž. Kríž zanikol asi s postupným zánikom mlyna, ktorý bol postupne po roku 1945 rozobratý. Existoval už v 2. polovici 19. storočia, pretože ho zakreslili na mapy tretieho vojenského mapovania rakúsko-uhorskej monarchie. Z obce k nemu chodievali procesie na Zelený štvrtok.

Richard Drška: Mlynárska tradícia v Kútoch, in: Záhorie 1/2003 str. 7

Kamerové systémy