Kúty - zaniknutý kríž pri Janíčkových mlyne

V mieste nadjazdu nad diaľnicou býval Janíčkových mlyn, dnes je na jeho mieste motorest. Pri ceste pred mlynom stával drevený kríž. Kríž zanikol asi s postupným zánikom mlyna, ktorý bol postupne po roku 1945 rozobratý. Existoval už v 2. polovici 19. storočia, pretože ho zakreslili na mapy tretieho vojenského mapovania rakúsko-uhorskej monarchie. Z obce k nemu chodievali procesie na Zelený štvrtok.

Richard Drška: Mlynárska tradícia v Kútoch, in: Záhorie 1/2003 str. 7

Kúty - kaplnka sv. Anny
Kúty - zvonica
Kúty - Kalvária a Krížová cesta
Kúty - lurdská jaskyňa
Kúty - Božia muka v obci
Kúty - Najsvätejšia Trojica (1894)
Kúty - Immaculata (1768)
Kúty - sv. Vendelín (1907)
Kúty - sv. Florián (1810)
Kúty - sv. Ján Nepomucký (v záhrade fary)
Kúty - sv. Ján Nepomucký (1762 ?)
Židovský cintorín, Kúty
Kúty - Obrázok na fare
Kúty - železný kríž v obci
Kúty - kríž na cintoríne
Kúty - kríž (pred 1788) pri zvonici
Kúty - kríž (po 1928) za obcou
Kúty - kríž (1996) za obcou
Kúty - kríž (1994) pri Polákových mlyne
Kúty - kríž (1906) v obci
Kúty - kríž (1898) pri kostole
Kúty - kríž (1890) na ceste do Sekúl
Kúty - kríž (1890) na ceste do Kopčian
Kamerové systémy