Kúty - kríž (pred 1788) pri zvonici

V obci pri zvonici sa nachádza barokizujúci kamenný kríž s pomerne bohato zdobenými detailami. V hornej časti pylónu je zaznamenaný letopočet 1850 v podobe nápisu: im Jare 1850. Kríž bol pôvodne umiestnený pred zvonicou, orientovaný na sever. Po oprave pred rokom 2010 ho premiestnili za zvonicu s orientáciou na východ.

Podľa monografie Kútov, ktorá pracovala s rukopisom Mateja Héska z roku 1954 (Kúty – archeologický a etnografický obraz od najstarších čias do roku 1918) a s farskou vizitáciou z roku 1788, by sa dala história kríža interpretovať nasledovne. Kríž spomína vizitácia z roku 1788, vtedy už existoval. Hések spomína nápis na kríži, podľa ktorého ho dal postaviť najzámožnejší Kúťan Anton Procházka s manželkou Julianou, len nie je úplne jasné, či to bolo prvé zrodenie kríža pred rokom 1788, alebo išlo o jeho znovupostavenie, či veľkú obnovu v roku 1808. V roku 1850 ho dal obnoviť Ján Procházka, neskôr rodina Staneková z Gbelov (Imrich Stanek mal za ženu Procházkovu chovanicu Máriu). Na konci vojny v roku 1945 ho dala opraviť obec.

 

Štefan Zajíček: Sakrálne stavby, in: Kúty, Skalica-Kúty 2004-5, str. 128

Kamerové systémy