Kúty - kríž (po 1928) za obcou

Za obcou na starej ceste do Kuklova je drobný cementový krížik. Podľa vyrytého nápisu ho postavili na pamäť obetí búrky, pri ktorej po údere blesku 28. augusta 1928 zahynuli asi na tomto mieste Jozef Ralbovský a Augustín Valachovič. Kríž má v súčasnosti ulomené ramená.

 

Na pamiatku

náhlej smrti

bleskom zabiťá

Ralbovski Jozefa

a

Valachovič Augustina

dňa 28 Augusta 1928.

Kamerové systémy